Privatpersoner

Priserna för privatpersoner anges inklusive moms.

 
 
Maanadsavgift
 
Timme
 
Helkvaeld-studenter-och-privata
 
Heldag-eller-helg-studenter-privata
 
                 
 

Månadsavgift

 

Kvällar kl 17 - 23

 

Helger

 

Dagtid kl 06 - 17

 
 
124 kr / månad / person

Vi har en enkel prismodell. Du betalar ingen deposition och har ingen uppsägningstid.

Studenter och elhandelskunder till Öresundskraft betalar halva månadsavgiften 62 kr/månad.

 
59 kr / timme
169 kr / helkväll
 
499 kr / helg

Från fredag kl 17.00 till 
 söndag kl 23.00.

 

99 kr / timme dagtid (kl 06-17)

59 kr / timme kvällstid
(kl 17-23)

 
99 kr / timme
324 kr / halvdag

Du kan boka en bil i fyra timmar.

 

499 kr / heldag

Bilen kan användas från kl 06.00 och ska lämnas senast kl 23.00.

 
 
Move About har ingen kilometeravgift eller bokningsavgift.
             
     
Bli medlem
           
 

Företag

Priserna för företag anges exklusive moms.

 
 
Kostnad-maaned
Kostnad-timme
Kostnad-halv-dag
Kostnad-hel-dag
 
                 
 

Prissättningen är satt på samma nivå som traditionella bilpooler men med en enklare struktur:

Ingen kilometeravgift, bokningsavgift eller startavgift.

 
                 
 

Månadsavgift

 

Vardagar kl 06 - 17

         
 
99 kr/ månad / person

Vi har en enkel prismodell.
Företag med mer än fem anställda kan teckna särskilt företagsavtal med fast medlemsavgift.

 
79 kr / timme

Ingen kilometeravgift eller bokningsavgift.

Företag kan även använda bil på kvällar och helger för samma pris som privatpersoner.

 
259 kr / halvdag

Du kan boka en bil i fyra timmar för 259 kr.

 
399 kr / heldag

Du kan boka bil en hel dag för endast 399 kr. Bilen kan användas från kl 06.00 och ska lämnas senast kl 23.00.

 
                 
                 
 
Mer information om priser
För sent återlämnande av bil

Kunden faktureras dubbelt timpris för varje påbörjad timme efter avtalat återlämnande.
Försenad? Ring oss på: 031-799 28 04. Om det inte är fullbokat kan vi förlänga din bokning till vanliga timpriser. Om det finns konflikt med andra bokningar kostar varje påbörjad timme dubbelt så mycket som vanligt.

Ändring av bokning

Ändring av existerande bokning är gratis.
Bokningar kan ändras på Min Sida fram till 30 minuter före avtalad avhämtning av bilen. Är det mindre än 30 minuter före avtalad avhämtning av bilen måste du ringa oss på 031-799 28 04

Avbokning

Följande priser gäller för avbokningar:
 • Mer än 2 timmar före avtalad upphämtning av bilen faktureras kunden för 30 minuter 
 • Mindre än 2 timmar före avtalad avhämtning faktureras kunden 50% av avtalat pris
 • Efter avtalad tid för avhämtning av bilen faktureras kunden för hela bokningen

Nytt nyckelkort

Beställning av nytt nyckelkort kostar SEK 100,- (inkl moms) och kan göras genom att ringa oss på 031-799 28 04 eller genom att skicka e-mail till info@moveabout.se. Vi skickar ett nytt nyckelkort med posten inom 2 arbetsdagar.